Browse By

Fällande dom mot NMR-medlem i Göteborgs tingsrätt

Som Avsnitt tidigare rapporterat väckte kammaråklagare Jonas Martinsson åtal om hets mot folkgrupp i Göteborgs tingsrätt den 16:e mars i år mot en kvinnlig medlem i Nordiska motståndsrörelsen. Åtalet grundade sig i en anmälan från Juridikfronten och idag avkunnande tingsrätten en fällande dom.

Åtalet gällde en bild kvinnan hade laddat upp på Twitter vintern 2017 bestående av ett kollage där bilder av vad som sades vara Hiroshima respektive Detroit år 1945 och 2010 hade sammanfogats tillsammans med ett påstående som inte kunde förstås på annat sätt än att det skulle vara mer förödande för en stad att bebos av personer av afrikanskt ursprung än att drabbas av en kärnvapenattack.

Under utredningen erkände kvinnan att det var hon som hade laddat upp bilden men förnekade brott. Under huvudförhandlingen i tingsrätten menade hon istället att andra personer skulle ha tillgång till både hennes dator och Twitterkonto. I domskälen konstateras att kvinnan inte kunnat förklara varför hon tidigare lämnat en annan berättelse, att hennes berättelse under förhöret i tingsrätten var allmänt hållen och att hon inte kunnat ange vem eller vilka som skulle haft tillgång till hennes Twitterkonto. Sammantaget ansåg tingsrätten därmed att hennes utsaga kunde lämnas utan avseende.

Tingsrätten konstaterade vidare angående den bild som laddats upp att ”den typiskt sett är ägnad att uttrycka missaktning mot personer med afrikanskt ursprung med anspelning på ras och hudfärg”. Kvinnan fanns därmed skyldig till hets mot folkgrupp och gärningen bedömdes vara av normalgraden.

Påföljden fastställdes till villkorlig dom samt 40 dagsböter å 50 kr styck.