Browse By

Hovrätt fastställer fängelsedom mot nazistisk återfallsförbrytare

Som Avsnitt tidigare rapporterat dömdes en före detta förgrundsfigur inom den nazistiska musikscenen till en månads fängelse för hets mot folkgrupp i Hudiksvalls tingsrätt i september 2017. Hovrätten för Nedre Norrland har nu fastslagit tingsrättens dom.

Domen föranleddes av en anmälan från Juridikfronten och avser en bild den nu dömde laddat upp som profilbild på Facebook där han sågs posera i en t-shirt med texten ”DÖD ÅT ZOG” över bröstet. ZOG är en förkortning för zionist occupation government och syftar på en konspirationsteori om att judar i det dolda skulle kontrollera regeringar, myndigheter, institutioner med mera. Olika varianter av nämnda uttryck har i rättspraxis ansetts utgöra hets mot folkgrupp med hänvisning till att det ger ”inte endast uttryck för missaktning mot judar, utan måste också anses innefatta ett hot mot denna grupp”. 

I domen konstateras att hovrätten delar Hudiksvalls tingsrätts bedömning vad avser uttalandets straffbarhet. Däremot gör hovrätten en delvis annan bedömning än tingsrätten vad avser frågan om uppsåt. I tingsrätten påstod den dömde att han vid tillfället bilden togs hade ”spillt grogg” över sina egna kläder och då fått låna t-shirten med texten på, vars innebörd han sade sig sakna vetskap om. Tingsrätten fann trots det att han hade haft ett s.k. likgiltighetsuppsåt inför gärningen. Hovrätten menar att förklaringen framstår som en ”efterhandskonstruktion”. Vidare gör hovrätten bedömningen att den dömde – som tidigare varit ansvarig utgivare för nazistiska Sniper Records och i egenskap av det dömts för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp – har känt till uttryckets innebörd och därmed handlat med uppsåt när han laddat upp bilden.

Vid huvudförhandlingen i tingsrätten vittnade Juridikfrontens ordförande Johan Nordqvist om bland annat spridningen av inlägget och kommentarer som hade lämnats i anslutning till bilden. Även hovrätten, som avgjorde målet utan huvudförhandling, gör bedömningen att Nordqvist är att anse som trovärdig och att det saknas anledning att ifrågasätta hans observationer. 

Påföljden fastställdes, i enlighet med tingsrättens dom där det konstaterades att den dömde återfallit i brott, till en månads fängelse.