Förundersökning mot nationalistisk webbradio

Browse By

Ingrid Carlqvists olika mediaprojekt förefaller inte alltid hålla sig á jour med gällande lagstiftning. Som Avsnitt tidigare berättat om, har podden ”Ingrid & Conrad”, som Carlqvist driver, blivit föremål för förundersökning, efter att man struntat i grundlagens krav på att tillsätta en ansvarig utgivare. Trots att det varit tydligt i grundlagen sedan 15 år att den även gäller överföringar av ljud som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor, har Carlqvist valt att argumentera som en påkommen fartsyndare: ’Varför angriper ni bara mig och inte alla andra?!’. Hon menade även att beslutet av Justitiekanslern, JK, om förundersökning var politiskt motiverat. Trots att JK skickade en ”varning” till Carlqvist, om att hon var tvungen att tillsätta och anmäla utgivare, vidtog hon ingen åtgärd.

Den 1 augusti beslutade avgående justitiekanslern Anna Skarhed att inleda förundersökning även mot den nationalistiska webbtidningen Svegot, som Carlqvist också varit med om att grunda. Orsaken är densamma som för ”Ingrid & Conrad” – sajten sänder direktsänd webbradio (”Radio Svegot”) utan att ha tillsatt och/eller anmält ansvarig utgivare. ”Det finns anledning att anta att brott mot de ovan angivna bestämmelserna om att utse och anmäla utgivare för radioprogram har begåtts. En förundersökning ska därför inledas”, avslutar Skarhed sitt beslut.

Ingrid Carlqvist meddelade idag att hon, på grund av samarbetssvårigheter, lämnar Svegot, där hon varit chefredaktör. Webbtidningen drivs av en förening, vars ordförande är Dan Eriksson, tidigare engagerad i Motgift och Svenskarnas parti. I styrelsen för föreningen finns även Magnus Söderman, som tidigare var engagerad i Svenska motståndsrörelsen.

Noteras kan att till och med nazistiska Nordiska motståndsrörelsen har anmält ansvarig utgivare för sin webbradio ”Radio Regeringen”, efter att Justitiekanslern skickat en ”varning”.