Justitiekanslern ”varnar” nationalistiska radiokanaler

Browse By

I mars anmälde föreningen Juridikfronten tre webbradiokanaler, nazistiska Radio Regeringen och högerpopulistiska ”Ingrid och Conrad” och Radio Länsman (även kallat RLM Poddradio och Radio Realism), till Justitiekanslern (JK). Enligt yttrandefrihetsgrundlagen skall ett direktsänt radioprogram ha en utgivare. Detta gäller även webbradiosändningar. Utgivaren ska anmälas till Myndighten för press, radio och tv. Dessa skyldigheter är straffsanktionerade. De tre webbradiokanalerna bedriver direktsändningar men har inte någon anmäld utgivare.

Justitiekanslern beslutade den 13 juni att inte inleda förundersökning. JK konstaterade att det i samtliga tre fall finns ”anledning att anta att brott mot skyldigheten att såväl utse som anmäla utgivare har begåtts”. JK fann dock att förundersökning inte skulle inledas, eftersom någon annan påföljd än böter inte skulle komma ifråga och ett beslut om att underlåta att inleda förundersökning inte åsidosätter ”något väsentligt allmänt eller enskilt intresse”.

Det är dock inte fritt fram att fortsätta sända direktsänd webbradio utan att utse utgivare. JK beaktade nämligen i beslutet att ”den som är skyldig att utse och anmäla utgivare i särskild ordning kommer att underrättas om sina skyldigheter enligt den nämnda regleringen”. Samma dag skickade JK ut underrättelser till Ingrid Carlqvist, ”Conrad”, Radio Realism och Elin Reinhardt (Radio Regeringen). Underrättelserna avslutas med orden: ”Genom denna skrivelse informeras Ni om den straffsanktion som finns om man inte uppfyller skyldigheten att utse och anmäla utgivare”.