Browse By

Dan Park fälld för förtal och hets mot folkgrupp

Som Avsnitt tidigare rapporterat om åtalades provokatören Dan Park nyligen för hets mot folkgrupp. Malmö tingsrätt meddelade den 8 november dom i målet. Park fälls för ett fall av förtal och fem fall av hets mot folkgrupp, brott som begåtts under åren 2015 och 2016.

Föreningen Juridikfronten hade anmält bland annat att Park på Twitter påstått att ”manliga blattar älskar våldtäkt”. Dan Park försökte freda sig från åtalet genom att påstå att någon annan gjort inlägget medan han lämnat datorn obevakad på stadsbiblioteket i Malmö; det kunde, enligt Park, även vara så att han i berusat tillstånd lämnat ifrån sig inloggningsuppgifterna till Twitterkontot. Tingsrätten anser att det inte kan uteslutas att någon annan skulle ha fått tag i Parks inloggningsuppgifter, men fann även att det förefaller ”mycket långsökt att någon skulle ha valt att gå in på Dan Parks Twitterkonto för att där göra ett inlägg som det aktuella”. Påståendet lämnades därför utan avseende.

Tingsrätten konstaterar att uttrycket ”blattar” ostridigt är ett ”nedsättande uttryck för personer med icke-nordiskt ursprung eller i vart fall en odefinierad grupp av utlänningar”. Påståendet att dessa utifrån sitt etniska ursprung ”älskar våldtäkt” finner tingsrätten är missaktande och utgör hets mot folkgrupp. Juridikfronten hade även anmält ett uttalande om ”MENA-folk” och våldtäkter. Beträffande uttrycket ”MENA-folk”, som avser människor från Mellanöstern och Nordafrika, menade tingsrätten dock att uttrycket, till skillnad från begreppet ”blattar”, inte är allmänt känt. Åtalet ogillades därför på denna punkt. Avsnitt kan konstatera att åtalet kunde ha vunnit bifall om åklagaren hade vinnlagt sig om att bevisa sitt påstående om betydelsen av begreppet ”MENA-folk”.

I övrigt fälldes Park till ansvar för sådant han tidigare publicerat och som återpublicerats, och för en bild på ett fartyg med bilder och en kommentar om människor av afrikanskt ursprung (kallade ”niggers”). Påföljden för Parks brottslighet bestäms, med hänsyn till att det rör sig om återfall i samma typ av brottslighet, till tre månaders fängelse. Tingsrätten beaktade vid denna bedömning att brotten ligger ”långt tillbaka i tiden”, något som inte anses kunna läggas Park till last.