Browse By

Fällande dom mot NMR-ledare efter Almedalen 2017

Tidigare i veckan meddelade Stockholms tingsrätt deldom i det mål där sju personer som är eller har varit medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) stod åtalade för hets mot folkgrupp efter en händelse under Almedalsveckan i Visby sommaren 2017.

I samband med att den årliga Mångfaldsparaden passerade den plats NMR hade tilldelats utropade en medlem i organisationen fraser som ”hell seger”, ”leve nationalsocialismen” och ”homolobbyn är pedofiler” genom ett högtalarsystem. Ett antal av de övriga närvarande svarade på utropen med samma fraser. NMR sände live på Youtube vid tidpunkten och händelsen anmäldes av den ideella föreningen Juridikfronten, som också kunde identifiera ett antal av de individer som deltog.

Åtalet omfattar även en rad andra åtalspunkter och ytterligare personer som är eller har varit engagerade i NMR. När huvudförhandlingen hölls i början av maj närvarande dock enbart fem av de tilltalade. Av de fem som närvarande fann tingsrätten tre skyldiga till hets mot folkgrupp, däribland Pär Öberg från organisationens så kallade riksråd. Åtalet lades ner mot en person och en person friades.

En av de personer som fanns skyldig dömdes även för ytterligare fyra fall av hets mot folkgrupp samt ett fall av olovlig körning. De fyra fallen av hets mot folkgrupp gäller inlägg på Instagram och anmäldes även de av Juridikfronten. Innehavaren av Instagramkontot invände att även andra hade fått använda kontot och att det inte var han som publicerat de fyra hetsande inläggen. Han sade sig tro att han och hans kamrater använde just hans konto för att han var ganska aktiv i NMR under perioden. Tingsrätten ansåg att detta inte var en invändning som är ”så osannolik att den kan bortses från”. Dock inför tingsrätten, intressant nog, något slags innehavaransvar (jfr dock NJA 2007 s 805 I): ”Med hänsyn till att [innehavaren] har innehaft det aktuella kontot och haft kontroll över det, samt att han uttryckligen har gett tillåtelse till andra personer att publicera bilder på kontot gör tingsrätten bedömningen att han genom att tillåta publicering av bilderna får anses ha gett uttryck för sådant hot och missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung och trosbekännelse som medför straffansvar. [Innehavaren] ska därför i denna del dömas för fyra fall av hets mot folkgrupp.

Trots att personen i fråga – som numera är medlem i Nordisk styrka –  har återfallit i likartad brottslighet, och trots att Frivården bedömde att han inte var lämplig för samhällstjänst, valde tingsrätten villkorlig dom med samhällstjänst i 75 timmar som påföljd. Påföljden för övriga två som fälldes stannade vid villkorlig dom och dagsböter.

Det återstår att se om domen kommer överklagas och när ny huvudförhandling kommer hållas för övriga åtalade. Avsnitt kommer i vanlig ordning att följa ärendet.