Browse By

Förundersökning om 175 fall av hets

Justitiekanslern, JK, beslutade idag att inleda förundersökning om hela 175 fall av hets mot folkgrupp på nazistiska Nordiska motståndsrörelsens sajt Nordfront, som numera påstår sig vara oberoende. Förundersökningen avser bilder av Adolf Hitler, hakkors och hyllningar av Horst Wessel, som publicerats på sajten under en längre period. Anmälare är föreningen Juridikfronten, och anmälan omfattade ännu flera publiceringar. I åtskilliga andra fall gör dock JK bedömningen att bilderna av Hitler är ”alltför otydliga för att kunna leda till en fällande dom för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp”.

Det är osannolikt att de 175 publiceringarna, som JK alltså anser är brottsliga, leder till något åtal mot Nordfronts ansvarige utgivare. Den s.k. ettårsregeln, som i princip endast lett till att nazister har undgått åtal för hundratals brott, innebär att utgivaren kan ta bort Hitlerbilderna och därigenom undgå lagföring. En underrättelse har gått ut från JK till Nordfronts utgivare, som nu ska ta ställning till om materialet ska tas bort eller ligga kvar på den nazistiska sajten.