Browse By

Förundersökning om homofientliga och antijudiska uttalanden

Justitiekanslern har med anledning av anmälningar från Juridikfronten inlett förundersökning om hets mot folkgrupp rörande olika publiceringar på Nordiska motståndsrörelsens officiella webbplats. Det rör sig delvis om uttalanden om ”homolobbyn” som förknippas med pedofili på ett generellt sätt. En underrättelse till utgivaren har skickats, eftersom materialet har funnits på sajten under över ett år, och utgivaren därför kan slippa straff genom att ta bort materialet.

Det rör sig även om publiceringar om judar. Justitiekanslern skriver: ”För det fall det i en viss publicering – utöver påståenden om att Förintelsen är en lögn – även förekommer uttalanden eller budskap av innebörden att judarna står bakom den påstådda lögnen om Förintelsen, bör dock det anses vara särskilt nedsättande mot judar på det sätt som krävs för att de ska omfattas av straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp. Vid den bedömningen får också beaktas det svaga skydd som yttranden av det slaget har enligt Europakonventionen.”

I fler andra fall finner dock Justitiekanslern att varken hets mot folkgrupp eller uppvigling har förövats genom publiceringar på sajten.