Browse By

Politiskt Inkorrekt har kastat in handduken

”Medie”-sajten Politiskt Inkorrekt (PI), en högerpopulistisk anonym (och därmed, med hänsyn till alla läsarkommentarer av tvivelaktigt slag som där härbärgerades, självklart olaglig) blogg som gjorde sig känd för att hänga ut invandrare som begått brott samt Sverigedemokraternas politiska motståndare, har nu gått i graven. Juridikfronten tillhör inte de sörjande, även om man i sanning kan begråta det faktum att en annan sajt för invandringsfientliga ”nyheter” har växt upp som ett skott ur samma ruttna rot som föregångaren PI (utan att här förtjäna någon länk). I ett mål vid hovrätten över Skåne och Blekinge i år, hade klaganden tillika kverulanten – en Sverigedemokrat – påstått att uppgifter på PI hade gett honom skälig grund för osanningar han spritt på sin egen blogg. Givetvis höll hovrätten inte med om Sverigedemokratens självrättfärdigande svammel. Detta var fullt rimligt, ty anonyma bloggar vars syfte är att piska upp en irrationell, känslostyrd folklig opinion mot invandring och riksdagspartierna, drar sig inte för att komma med ogrundade spekulationer i akt och mening att gagna sin ”kamp”. Ett exempel på PI:s hårda källkritik kan tas från bloggens ”bevakning” av SDU-demonstrationen i Malmö, med motdemonstration, den 15 oktober 2011 – se strax nedan.


Det behöver väl inte ens sägas att varken ”Finken” eller Martin Tunström blev gripna eller omhändertagna av polisen den aktuella dagen, och att fraser som ”det sägs” före påståenden inte friar uppgiftsspridaren från ansvar för förtal. Några förtalsprocesser mot PI blev det dock inte, eftersom bloggen hade den ”goda smaken” att sakna ansvarstagande företrädare. Vissa mörkermän uppskattar onekligen att begå brott och komma undan med det, och kan därmed titulera sig såväl politiskt som juridiskt inkorrekta. Nationella stjärnskott som den påhittade twittraren ”Mattias Stanton” drog sig inte för att sprida de av PI publicerade osanna uppgifterna. Vissa tror det de vill tro.