Browse By

Nationalistorganisation kan utredas för brott mot personuppgiftslagen

Björn Cederström, som Linköpings tingsrätt förpliktat att utge ersättning till Juridikfrontens ordförande Martin Tunström, är grundare av den s.k. “Försvarskåren Sveriges Självförsvar”. “Kåren” är en ideell förening som tilldelats organisationsnummer. Efter åtskilliga rättmätiga anmälningar av “kårens” webbplats till det webbhotell som “kåren” använt sig av, står “kåren” numera utan känd webbplats. Kanhända har även dess verksamhet upphört. Kåren som sådan förefaller dock ej ha avvecklats.

På sin tidigare webbplats skrev “kåren” dock om sina olika “organ”. Förutom “Sveriges Självförsvar”, som hade till uppgift att “delegera dom olika organen inom SS men är ändå den försvarande och den administrativa första delen i organisationen”, fanns “NUT som står för Nationella Underrättelse Tjänsten”. “NUT” skulle syssla med “renodlad underrättelseverksamhet”, och tillhandahålla och samla uppgifter som “kåren” kunde ha nytta av “i jakten på att avslöja o förhindra brottslig verksamhet inom alla olika verksamhetsgrenar i samhället”. Den tänkta informationsregistreringen uppgavs skola innefatta “dataregister och personuppgifter på våldsverkare[,] vänsterextremister, pedofiler, våldtäktsmän[,] langare” m.fl.

Nu har Datainspektionen reagerat, efter en anmälan från en Juridikfrontare. I en skrivelse till IT-brottssektionen på Rikspolisstyrelsen skriver Datainspektionen, om den verksamhet som “NUT” avsågs skola syssla med, att om “personuppgiftslagen är tillämplig talar mycket för att en sådan databas är i strid med lagen och att behandlingen av personuppgifter även är straffbar enligt 49 § personuppgiftslagen”. Myndigheten anger att det “visat sig att webbplatsen är borttagen, vilket dock inte behöver betyda att organisationen inte längre existerar eller att personuppgiftsbehandlingen upphört”.

Se vidare Expo.