Anmälan angående uttalande om armenier

Browse By

Under gårdagen ingav föreningen Juridikfronten en anmälan till Polismyndigheten, region Stockholm, angående sannolik hets mot folkgrupp. Bakgrunden till anmälan är att Barbaros Leylani, då vice ordförande i Turkiska riksförbundet, vid ett tal på Sergels torg i Stockholm lördagen den 9 april fällt uttalanden om armenier som enligt föreningens bedömning uttrycker hot och missaktning för denna folkgrupp. Juridikfronten har funnit att det varit förenligt med föreningens syfte att anmäla ett nationalistiskt uttalande av en framträdande nationalist och som varit riktat mot en annan folkgrupp.

I anmälan konstaterar föreningen att uttalandena om armenier ”måste anses överträda gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion om folkgruppen, och förefaller snarast utgöra ren hatpropaganda och hot gentemot armenier”. Det konstateras även att även ”anföranden som en person håller, eller meddelanden som en person uppvisar, för likasinnade, kan vara straffbara” och att det aldrig torde kunna vara försvarlig att hota en folkgrupp.

Efter att ha fått den skriftliga anmälan hänvisade Polismyndigheten Juridikfronten till att göra en muntlig anmälan. Föreningens ordförande konstaterade då att det inte finns några formkrav för en polisanmälan, och att myndigheten är skyldig att ta upp även en skriftlig anmälan. Idag meddelade Polismyndigheten att anmälan om hets mot folkgrupp har registrerats, och att ”[o]riginalhandlingen översänds till utredande polisområde med e-post”.