Browse By

Ny förundersökning mot NMR-sajt – men inget åtal att vänta

Justitiekanslern har inlett förundersökning avseende tre fall av hets mot folkgrupp på nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelssens officiella sajt. Det rör sig om nedsättande uttalanden om bl.a. homosexuella. På grund av den s.k. ettårsregeln – som innebär att uttalanden som legat på en sajt i över ett år är straffria om utgivaren tar bort dem inom ”två veckor” från en underrättelse från Justitiekanslern – kan det antas att något åtal inte kommer att väckas på grund av uttalandena. Utgivaren kan förväntas ta bort uttalandena. Ettårsregeln har lett till att väldigt många fall av hets mot folkgrupp inte har kunnat gå till åtal.