Browse By

Ämnesord: om föreningen

Juridikfronten ELSA-priset

Juridikfronten summerar året

Det gångna året har varit händelserikt för den idella föreningen Juridikfronten. Under sommaren träffade Juridikfronten företrädare för Stockholmspolisens hatbrottsenhet under ett ömsesidigt uppskattat möte. Juridikfronten tilldelades i november 2017 års ELSA-pris av Svenska kommittén mot antisemitism, för sitt arbete mot antisemitism och andra former av rasism.