Givande möte mellan Juridikfronten och Stockholmspolisens hatbrottsenhet

Browse By

Att upprätthålla en god dialog med myndigheter är av stor betydelse för Juridikfrontens arbete. Tidigare i juli i år var Juridikfronten därför på ett möte med Stockholmspolisens enhet mot hatbrott.

De båda sidorna utbytte erfarenheter och mötet förflöt under god stämning. Juridikfronten fick bekräftat att föreningens idoga arbete, med utförliga rättsliga motiveringar till varje anmälan, har stor betydelse för vilka fall som leder till fällande dom.

Juridikfronten är å sin sida positiv till Stockholmspolisens arbete, som alltid bedrivs professionellt. Tyvärr kan inte samma omdöme ges om alla av landets övriga polisregioner.

Det var därför nedslående att det framkom under mötet att det inte bara är de lokala polisstationerna som kan vara bromsklossarna i systemet, utan att detta även gäller åklagarväsendet. Det förefaller finnas en överdriven passivitet och en betydande okunskap hos åklagarna om brottet hets mot folkgrupp.

Desto större är därför skälet för Juridikfronten att fortsätta den juridiska kampen mot de nationella rörelserna.