Juridikfronten summerar året

Browse By

Det gångna året har varit händelserikt för den idella föreningen Juridikfronten. Under sommaren träffade Juridikfronten företrädare för Stockholmspolisens hatbrottsenhet under ett ömsesidigt uppskattat möte. Juridikfronten tilldelades i november 2017 års ELSA-pris av Svenska kommittén mot antisemitism, för sitt arbete mot antisemitism och andra former av rasism. Priset sammanföll med att Juridikfronten firade tio år av verksamhet.

Föreningen har under året deltagit aktivt i samhällsdebatten och diskuterat spridningsrekvisitet för hets mot folkgrupp, författat en genomgång av rättsläget vad gäller hets mot folkgrupp, kommenterat regeringens förslag till grundlagsändringar och debatterat frågan om personlig integritet på nätet med anledning av föreningens anmälan av uthängningssajten Gangrape Sweden.

Redan i januari inleddes årets första förundersökning mot nazistiska Nordfront, efter en anmälan från Juridikfronten. Därefter ledde föreningens arbete till ytterligare en förundersökning mot Nordfront i maj månad. I juni väcktes åtal mot Nordfronts ansvarige utgivare, ett åtal som utvidgades i oktober. I oktober inleddes också ytterligare två förundersökningar mot Nordfront, följt av ännu en förundersökning månaden därpå. I december inleddes två förundersökningar till mot den nazistiska webbplatsen, varav den ena är rekordstor vad gäller antalet fall av förmodad hets mot folkgrupp.

I december anmälde dessutom Juridikfronten Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och ett tiotal namngivna ”aktivister” i den nazistiska organisationen, för misstänkt hets mot folkgrupp. I en dokumentär i norska NRK framkom att dessa hade gjort s.k. Hitlerhälsningar under ett nazistmöte på första maj i år. Ärendet handläggs för närvarande av polisen i Dalarna. Simon Lindberg är sedan tidigare åtalad för en liknande gärning, efter att Juridikfronten anmält honom, och huvudförhandling i målet hölls i Stockholms tingsrätt den 18 december.

Totalt sett har Juridikfrontens anmälningar under året lett till att långt mer än 100 fall av misstänkt hets mot folkgrupp blivit föremål för förundersökning och åtal.

Utöver allt detta har en framträdande gestalt på den nazistiska musikscenen och en nazistveteran dömts för hets mot folkgrupp, som ett resultat av Juridikfrontens anmälningar. Domarna har dock överklagats. En nazist från Eskilstuna dömdes också för hets mot folkgrupp i december, efter att Juridikfronten anmält dennes brottsliga hets i sociala medier. Förundersökning pågår även, efter en anmälan från Juridikfronten, mot den nationalistiska podden Ingrid och Conrad för misstänkt brott mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Bankerna bakom tjänsten Swish har, till följd av en skrivelse från Juridikfronten, sagt upp ett avtal med en förening knuten till Nordiska motståndsrörelsen. Det aktuella Swishnumret användes bland annat till att samla in pengar för att betala böter som aktivister i den nazistiska organisationen ådömts.

I december inkom Juridikfronten även med en anmälan till polisen avseende ett rekordstort misstänkt brott mot personuppgiftslagen på den ökända uthängningssajten Gangrape Sweden. Juridikfrontens initiativ ledde till att allt innehåll på sajten plockades bort. 

Juridikfronten kan inom kort lägga ännu ett år av verksamhet bakom sig, med förhoppning om att föreningens arbete har bidragit till ett bättre klimat på internet. Med tanke på att Juridikfrontens arbete har gjort ett stort avtryck det gångna året, inte minst under hösten, är det inte förvånande att föreningen blivit föremål för allt hårdare angrepp från de extremrörelser som den granskar. Juridikfronten låter sig dock inte påverkas av detta, utan kommer att enträget fortsätta sitt värv.

Efter årsskiftet kommer Juridikfronten att utveckla den folkbildande grenen av sin verksamhet, för att fler ska få tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs för att motverka brottsligt s.k. näthat. Vi kommer att erbjuda föreläsningar för organisationer, skolor, myndigheter och andra aktörer som är intresserade av att fördjupa sin kompetens i frågor som rör brottsligt näthat.

Vi vill med detta passa på att önska alla som följer föreningens arbete en god jul och ett gott nytt år!

Den ideella föreningen Juridikfronten genom,

Martin Tunström, ordförande