Browse By

Första inlägget

Avsikten med den här hemsidan är att illustrera den juridiska kampen som drivs från vår sida mot brottslingar inom den s.k. nationella rörelsen. Många har segrarna blivit mot dem som valt att förtala personer som varit misshagliga för de nationella pellejönsarna. Precis som det står under ”Om Juridikfronten” så är vi en  partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.