Juridikfronten anmäler SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth

Browse By

kent

Kent Ekeroth. © Martin Tunström.

Riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) är känd för sitt hätska motstånd mot islam, och för sin inblandning i vad som kallats “järnrörsskandalen”. I likhet med sin partibroder Thoralf Alfsson, håller Ekeroth tydligen dålig koll på sitt bloggkommentarfält. I något eller några år har grova läsarkommentarer om att vissa folkgrupper är djur, kräk, slödder, parasiter etc. som borde dö/skjutas/likvideras/jagas ut ur landet, fått ligga kvar med Ekeroths goda minne, trots att de ofta är författade av pseudonyma skribenter som uppenbart är benägna att gång på gång skriva sådant som uppenbart går över gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion. Man undrar varför Ekeroth inte tar bort kommentarer skrivna av fanatiker som tvivelsutan hatar muslimer eller andra folkgrupper (när på denna blogg används ordet “folkgrupp” används det om alla grupper som avses i 16 kap. 8 § brottsbalken). Beror det på slarv eller känner sig Ekeroth månne smickrad? Dessa kommentatorer tillika mörkermän hyllar nämligen inte sällan Ekeroth och hans anti-islamska hållning.

Denna gång är inte det näst sista stycket i Nils Funckes mindre väl underbyggda debattartikel från i juni aktuellt, utan Kent Ekeroth har att ta hela ansvaret för sin underlåtenhet, som – till skillnad från Bildts – har varat i över ett år i de flesta fall som Juridikfronten har funnit. Juridikfronten har polisanmält Kent Ekeroth för brott mot BBS-lagen med anledning av ett 30-tal läsarkommentarer, vars innehåll föreningen har bedömt uppenbart utgör hets mot folkgrupp, på Ekeroths blogg, och hoppas på en seriös förundersökning. Ekeroths egen rättsuppfattning – “Raderade gjorde jag när någon gjorde mig uppmärksam på något som borde tas bort. Utöver det var/är det så att en blogginnehavare inte kan hållas ansvarig för kommentarsfält som är omodererade. Så var det i mitt fall när kommentarerna skedde.” (framfört till Aftonbladet) – är djupt okunnig om uppsiktsplikten i 4 § BBS-lagen. Märkligt att Ekeroth kan ha denna rättsuppfattning, trots att han nu, efter att han fått veta att han anmälts för kommentarer skrivna 2009-2012, raderat de flesta äldre inlägg (mellan december 2008 och april 2013) från sin blogg. Inser han månne att han förfarit felaktigt, men vägrar erkänna det offentligt?

Föreningen har även anmält Ekeroth för ett generaliserande uttalande om araber, som torde kunna utgöra hets mot folkgrupp. Läs mer på Nyheter24 (där föreningens ordförande intervjuas), Aftonbladet, Riksdag och departement och Medievärlden. Den anonyma bloggen Avpixlat, som skrivit om Juridikfrontens anmälningar, vet fortfarande inte vad en rättshaverist är, utan använder återigen ordet i betydelsen “den som använder juridiken till något vi inte gillar”. Här beskrivs riktig rättshaverism, dvs. hävdande av sin “rätt” in absurdum. För övrigt skall till Avpixlat sägas att Juridikfronten aldrig påstått att det är en slump att föreningen inriktar sig mot högerpopulister, nationalsocialister och andra mörkermän. Det är nämligen föreningens syfte, att belysa och motverka dessa personers (för sin politiska verksamhet nödvändiga?) brottslighet.