Browse By

Sanningen om Juridikfrontens förhållande till en f.d. medlem

I Svenskarnas Partis webbtidning Realisten står idag att en tidigare medarbetare i Juridikfronten har skrivit egna kommentarer på en blogg – kommentarer denne ”sedan polisanmälde”. När personen blev påkommen, skriver Realisten, var Juridikfronten tvungen att ta avstånd från honom. Svenska Motståndsrörelsens webbplats Nordfront har publicerat en längre artikel, där incidenten med den f.d. medlemmen tas upp mer ingående, och annat negativt skrivs om den f.d. medlemmen. Den f.d. medlemmen är inte någon offentlig person, varför Nordfronts uthängning sannolikt är brottslig. I detta inlägg anges därför inte den f.d. medlemmens namn eller annat som kan identifiera honom, och här avses inte att utpeka honom som brottslig eller klandervärd på något sätt.

Eftersom det på mörkermännens sajter, på sociala medier och i läsarkommentarer på olika sajter, med hänvisning till Nordfronts ”granskning” påstås att Juridikfronten förfar oegentligt, vill föreningen förtydliga vad som hänt.

En person som tidigare var inaktiv medlem i Juridikfronten, men formellt hade en förtroendeposition, meddelade i augusti förra året att han ville avsluta sitt medlemskap. Personen hade börjat närma sig ett högerpopulistiskt parti politiskt och kunde därför inte stödja Juridikfrontens verksamhet. Personen vidtog under hösten vissa åtgärder av skadlig natur, mot föreningen och några av dess medlemmar. I en inlaga till en myndighet, från slutet av augusti 2012, skriver personen att han efter utträdet ur föreningen hade en ”djup personlig och politisk konflikt” med ordföranden i Juridikfronten. Personen har inte återinträtt i föreningen efter detta. Styrelsen har inte kontakt med honom.

I våras skrev personen en bloggkommentar om sig själv, som han senare väckte talan i domstol mot blogginnehavaren (en meningsmotståndare som inte hör till den ”nationella rörelsen”) för godkännande av. (Det rör sig alltså om en domstolsprocess och inte om en polisanmälan, som redaktionen för Realisten felaktigt angett, trots att man borde kunna förvänta sig att den vet skillnaden.) Detta är ett förfarande Juridikfronten givetvis fördömer, liksom föreningen fördömer andra brott mot politiska meningsmotståndare.

Det inte sant att Juridikfronten tog avstånd från personen först när processen mot bloggaren uppdagades. Personen var då sedan över ett halvår inte medlem i föreningen, och var i dokumenterad konflikt med föreningens ledning på grund av tidigare oegentligheter. Juridikfrontens ordförande var faktiskt den som först för domstolen i målet mot bloggaren påtalade det oetiska förfarande den f.d. medlemmen hade hängivit sig åt. Det denna person har gjort under hösten 2012 eller våren 2013, eller vad personen gör idag, har ingenting att göra med Juridikfronten. Att anmäla och väcka talan mot andra på grund av sådant man skrivit själv, är ingenting som någon medlem i föreningen ägnar eller har ägnat sig åt. Föreningen uppmanar inte heller andra till sådant oskick, utan vill istället att människor granskar mörkermännen och söker lagföra dem då de faktiskt begått brott i sin politiska verksamhet.

Vi hoppas att de ”nationella” clownerna, trots sin förkärlek för ”guilt by association”, slutar förknippa föreningen med sådant som föreningen inte ställer sig bakom.