Browse By

Patriot.nu har gått i graven

Sent omsider har Patriot.nu gått i graven. Nationalsocialistiska Svenska Motståndsrörelsens tidskrift Nationellt Motstånd har länge haft webbplatsen Patriot.nu, där redaktionellt material tillbaka till 1997 fanns publicerat. Ännu idag klistrar aktivister från organisationen upp reklam för sajten Patriot.nu. I början av maj 2012 flyttades sajtens innehåll – såväl redaktionellt material som förhandsgranskade kommentarer – över till den nya databasen Nordfront.se (med Fredrik Vejdeland som ansvarig utgivare), och Patriot.nu länkades dit. Emellertid bevarade man på en viss IP-adress en spegelsida av Patriot.nu från slutet av 2011, med läsarkommentarer och allt. Denna sida har nu stängts ned, och IP-adressen har länkats till Nordfront.se. Därmed finns Patriot.nu inte kvar. I och med Nordfronts nyligen företagna borttagande av alla förhandsgranskade kommentarer, har därmed ett viktigt tidsdokument om de svenska nazisternas tänkande och uttryckssätt – många års läsarkommentarer – gått förlorat. Vissa kommentarer finns dock bevarade genom domar och anmälningar till Justitiekanslern, och måhända i privata gömmor.