Juridikfronten anmäler romkartläggning

Browse By

I syfte att bilda opinion mot högerpopulistiska åtgärder har Juridikfronten till tillsynsmyndigheterna anmält Skånepolisens besynnerliga kartläggning av romer, för att få utrett huruvida brott mot personuppgiftslagen har skett eller ej. Inbillar sig de ansvariga vid polismyndigheten att romer och andra folkslag är genetiskt odugliga och därmed med nödvändighet blir kriminella, precis som vissa Realisten-, Nordfront– och Avpixlatläsare synes inbilla sig? Detta, och mycket annat, lär de många och kostsamma processer i domstolarna och hos bl.a. Justitiekanslern, som kommer att följa i kartläggningens fotspår, utvisa.