SD:s Thoralf Alfsson misstänkt för hets mot folkgrupp

Browse By

thoralf

Thoralf Alfsson. © Martin Tunström.

För över ett år sedan anmälde en av Juridikfrontens medarbetare (under pseudonym, för att skydda sig själv från de omotiverade angrepp som SD:are, som Alfsson, synes ha för vana att rikta mot meningsmotståndare) ett inlägg som Thoralf Alfsson, kalmarit tillika riksdagsledamot för Sverigedemokraterna på Östgötabänken, skrivit på sin blogg. Alfsson skrev: ”För varje somalier som får uppehållstillstånd i Sverige så ökar penningströmmen från Sverige till terroristorganisationen Al-Shabaab och mängden av drogen Khat som förs in i Sverige ökar med kvadraten.” Juridikfronten var och är av uppfattningen att detta onödigt generaliserande inlägg utgjort hets mot folkgrupp.

Den 15 augusti 2012 beslutade kammaråklagare Johan Henningsson i Kalmar att inte inleda förundersökning, enär han ansåg att ”det förfarande som anmälts är inte brottsligt”. Beslutet har kritiserats av Markku Ahonen, som undrat varför Alfssons skrivning inte skulle vara brottslig.

I samband med att föreningen Juridikfronten anmälde SD-riksdagsledamöterna Kent Ekeroth och den tidigare till förtal skyldigförklarade herr Alfsson för brott mot BBS-lagen, begärde föreningen också omprövning av åklagare Henningssons märkliga beslut. Henningsson fann emellertid inte skäl att ändra sitt beslut, och överlämnade ärendet till Utvecklingscentrum Malmö, för överprövning.

Överåklagare Göran Hellstrand vid Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö, har fattat beslut i ärendet den 15 november. Hellstrand skriver: ”De påståenden som skrivits på bloggen utgör inte led i en saklig och vederhäftig diskussion utan påståendena är förklenande och omotiverat kränkande för gruppen. Uttalandet har varit publicerat på Internet och därmed varit tillgängligt för en stor krets av personer. En tillämpning av 16 kap. 8 § brottsbalken i detta fall synes ej stå i strid med Europakonventionen. Med hänsyn till vad som anförts ovan gör jag bedömningen att det kan antas att brott som hör under allmänt åtal har förövats” (beslut 2013-11-15, dnr. ÅM 2013/6818).

Hellstrand förordnade att förundersökning om hets mot folkgrupp skulle inledas och överlämnade ärendet, efter överenskommelse med chefsåklagare Carina Maxson, till Åklagarkammaren i Kalmar.

UPPDATERING kl. 18:31: ”Åklagaren har tidigare lagt ner förundersökningen så det vore mycket märkligt om de skulle ändra sig från åklagarsidan” säger Alfsson till Nyheter24. Alfsson tycks inte förstå att högre åklagare gjort en annan bedömning och ändrat en lägre åklagares beslut; ”åklagarsidan” har alltså redan ”ändrat sig”. Juridikfronten, som till skillnad från Alfsson förstår rättssystemet, begriper att ett tidigare åklagarbeslut inte har någon som helst betydelse för åtalsfrågan. Exempelvis kunde Julian Assange häktas trots att åklagare tidigare gjort en annan bedömning av frågan om brott. För övrigt lades ingen förundersökning ned förra året, som Alfsson påstår, utan kammaråklagaren beslutade att inte inleda någon förundersökning. Först nu har förundersökning alltså inletts.

UPPDATERING kl. 03:43 dagen därpå: Den olagliga nögersajten Avpixlat skriver att Juridikfronten ”[e]fter ihärdig uppvaktning” har ”hittat en åklagare” som är beredd att inleda förundersökning mot Alfsson. Formuleringssättet beror förstås på Avpixlats sedvanliga och tröttsamma okunskap om rättssystemet. Juridikfronten har endast, genom en enda kort skrivelse i september i år, begärt överprövning av kammaråklagarens beslut från augusti förra året. Enligt gängse ordning har ärendet skickats till Malmö för överprövning, och en överåklagare gjort en annan bedömning än kammaråklagaren. Någon uppvaktning har det sålunda inte varit tal om. Läs om brott begångna av Avpixlatfolk i denna skrift.