Känd ”nationell” persons webbplats nedstängd

Browse By

Carl Cederström, tidigare Björn Cederström, är ”nationell” och har varit drivande i Försvarskåren Sveriges Självförsvar (vars stadgar var en språkligt försämrad variant av Svenskarnas Partis stadgar) och i Nationalsocialistiska Svenska Arbetarpartiet. Fredrik Vejdeland, ansvarig utgivare för Nordfront, står under åtal bl.a. p.g.a. en av Cederströms läsarkommentarer på Patriot.nu. Cederström har under året varit styrelsesuppleant i Nationaldemokraterna, och hållit tal för partiet. År 2011 hängde Cederström ut Juridikfrontens ordförande Martin Tunström, något Datainspektionen ansåg sannolikt var olagligt.

Aftonbladet avslöjade nyligen att den djupt skuldsatte Cederström, som är katolik, driver en kristen organisation kallad Mariahjälpen, vilken, enligt egen utsago, samlar in pengar för att hjälpa utsatta grupper. På webbplatsen för Mariahjälpen fanns bl.a. en bild på en blodig kvinna, med texten ”To Rape an Unveiled Woman // Victim of Muslim gang rape in Sweden”. Bilden, med annan text, har av Justitiekanslern ansetts utgöra hets mot folkgrupp (se JK:s beslut 2011-11-18 i ärende med dnr. 6689-11-30).

Efter att Juridikfronten påtalat för webbhotellet Hemsida24 att Cederströms webbplats bryter mot användarvillkoren, bl.a. genom ovannämnda bild och flera upphovsrättsbrott (bl.a. material hämtat från Expo Idag), har webbhotellet stängt Mariahjälpens webbplats idag vid kl. 16:30. Samma öde gick Försvarskåren Sveriges Självförsvars webbplats (till vilken samma webbhotell användes) till mötes flera gånger för ett par år sedan.