Justitiekanslern utvidgar förundersökning mot naziskivbolag

Browse By

Justitiekanslern Anna Skarhed har idag, efter anmälan av föreningen Juridikfronten, beslutat att utvidga den pågående förundersökningen mot skivbolaget Midgård Reckords, med en pin innehållande bl.a. ”ett s.k. triskelonmärke”, dvs. det trebenta hakkorset (se en arkiverad version av Säkerhetspolisens sida om vit makt-symboler). Förundersökningen gäller hets mot folkgrupp. Juridikfronten hoppas att åtal mot skivbolagets ansvarige väcks snart, så att inte denne på grund av preskription undgår ansvar för den värsta låt vi fann på sajten, om att ”våra knivar ska skära av judarnas strupar” m.m., en låt som numera är borttagen från webbplatsen.