Björkqvist briljerar i rättskunskap

Browse By

Björnesmagasin

Juridikfronten har noterat att allt som oftast när rättsprocesser inleds mot ledande företrädare för den nationella rörelsen i mål som rör yttrandefrihetsbrott hets mot folkgrupp så brukar Realistens redaktör Björn Björkqvist kommentera målet. Allt som oftast är de här kommentarerna behäftade med en rad felaktigheter (Se här och här). Om det bygger på ren okunskap i ämnet eller om Björkqvist av ren ideologiska motiv väljer att feltolka processerna vet vi inte riktigt. Men det kanske i huvudsak är utslag för det förstnämnda?

För nyligen uppstod det nämligen en debatt med anledning av att Realisten begärt ut namnen på de människor som skrivit på en namninsamling mot att Svenskarnas parti (SvP) ska få annonsera i Sjöbo inför det stundande valet. I sitt e-brev till Sjöbo kommun skrev redaktör Björkqvist, när han begärde ut namnen för Realistens räkning, att ”Realisten.se har utgivarbevis [sic] och drivs av ett aktiebolag. Vi följer således svensk lagstiftning”. Björkqvist inkom med sin begäran den 9 juli. Men bara några veckor tidigare hade Realistens ansvarige utgivare Sebastian Karlsson dömts till villkorlig dom och 100 dagsböter á 50 kronor för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp (Stockholms tingsrätts dom 2014-06-30 B 5650-13).

Kontentan är således att en tidning(s medarbetare) självklart kan bryta mot svensk lagstiftning även om tidningen har utgivningsbevis (och drivs i aktiebolagsform) och personuppgiftslagen inte är tillämplig. Oavsett vad redaktör Björkqvist än anger i en skrivelse till kommunen.