Anders i Mönsterås (SvP) dömd för hets mot folkgrupp

Browse By

Den 4 december 2014 dömdes Anders Leander, under föregående mandatperiod ledamot av kommunfullmäktige i Mönsterås (vald för Sverigedemokraterna men avhoppad till Svenskarnas parti), för hets mot folkgrupp av Kalmar tingsrätt, efter en anmälan av föreningen Juridikfronten. Han hade uttalat sig nedsättande om människor med ursprung i muslimska länder – bl.a. att ”[n]i stjäl, ni våldtar våra svenska kvinnor och tjejer misshandlar och dödar svenska män och kvinnor för att vi är vita i skinnet”. Tingsrätten framförde att ”de otillbörligheter samt invektiv och oförskämdheter som Leander skrivit skyddas på intet sätt av lagstiftningen” och ansåg att ”större mått av förstånd hade kunnat förväntas” av en företroendevald politiker som Leander. Leanders straff blev villkorlig dom och 80 dagsböter. Domen har vunnit laga kraft.