Ny förundersökning mot Realisten

Browse By

Svenskarnas partis webbtidning Realisten har än en gång blivit föremål för förundersökning efter att ha återpublicerat äldre material från sajten Info14. Efter anmälan från föreningen Juridikfronten har Justitiekanslern inlett förundersökning om hets mot folkgrupp, på grund av uttalanden om kongoleser och homosexuella, som publicerats på sajten. Juridikfronten är dock kritisk till att förundersökning inte inleddes beträffande andra delar av anmälan, där de anmälda uttalandena varit en del av ett längre resonemang.

Det är oklart vem som ansvarar för Realisten. Den anmälde utgivaren Sebastian Karlsson har påstått att han utsetts ”för skens skull”, och det saknas skäl att ifrågasätta detta. Kanske bör JK söka en ansvarig i Björn Björkqvist, som var chefredaktör till i höstas, eller i Svenskarnas partis ledning?

Se även http://expo.se/2015/jk-utreder-hets-pa-nazistsajt_6859.html.