Databasen Realisten försvinner – sannolikt på grund av Juridikfronten

Browse By

Nationalsocialistisk front (NSF) ombildades under namnet Folkfronten i slutet av år 2008. Webbplatsen Den Svenske Nationalsocialisten (som sedan år 2001 fanns på den-svenske.com), som var organ för NSF, lades ned i augusti 2009. Eftersom NSF tillämpade den s.k. nordiska ledar- och ansvarsprincipen (Führerprincipen) ansvarade NSF:s propagandachef tillika redaktör Björn Björkqvist, ensam för Den Svenske Nationalsocialisten och dess webbplats (se rättsfallet NJA 2004 s. 574). Våren 2010 uppstod Realisten. Nytt utgivningsbevis hade sökts och beviljats för databasen Realisten.se, med Folkfronten – sedermera omdöpt till Svenskarnas parti – som ägare. Samme Björkqvist, som dragit på sig en del domar för hets mot folkgrupp (första gången 1996), var chefredaktör för Realisten, men som utgivare hade en annan person utsetts, förmodligen utan att själv ta någon aktiv del i webbtidningens arbete.

På Realistens webbplats lagrades sedan starten äldre material från Den Svenske Nationalsocialisten (2003 – 2009), trots att Svenskarnas partis hållning inte är eller var öppet nazistisk. År 2010 inleddes, med anledning av en anmälan från Juridikfronten, förundersökning mot Realisten på grund av en nedsättande text om svarta. I förhör påstods dock att texten inte hade förhandsgranskats före publicering, varför förundersökningen lades ned. Justitiekanslern kände sig dock föranlåten att ifrågasätta webbplatsens utgivningsbevis, och skickade handlingarna i ärendet till Myndigheten för radio och TV.

Under senhösten år 2012 började Realisten satsa på att försöka få presstöd, och gjorde vissa artiklar endast tillgängliga för prenumeranter. Hösten 2013 återpublicerades på Realisten ett enormt material som tidigare hade publicerats på den nedlagda extremnationalistiska webbplatsen Info14 under åren 2000 – 2011. Webbplatsen Info14 hade inte någon ansvarig utgivare, utan var placerad på amerikanska servrar och registrerad på en person i Kalifornien. Vid ett tillfälle anfördes en publicering på Info14 som skäl för högre skadestånd till en häktad och sedermera släppt person. Realistens återpublicering var välgörande på det sättet att Info14:s material nu för första gången kunde bli föremål för rättslig prövning.

Material som publicerats av Realistens redaktion uppmärksammades i samband med Aftonbladets kampanj ”Granska skiten” under vintern 2012. Bland annat hade en nidvisa om svarta och en nedsättande text om romer publicerats. Juridikfronten och någon annan person anmälde inläggen till Justitiekanslern (JK), som inledde förundersökningar. Sommaren 2014 dömdes den formellt ansvarige utgivaren för Realisten till villkorlig dom och dagsböter, för hets mot folkgrupp bland annat i material från Info14 och Den Svenske Nationalsocialisten. Domen fastställdes av Svea hovrätt i februari i år, och har överklagats till Högsta domstolen. I hovrätten hade utgivaren försökt invända att han bara utsetts för skens skull och egentligen inte hade kontroll över publiceringar i Realisten, men eftersom invändningen framställts för sent kunde den inte beaktas.

Efter 2014 års allmänna val meddelade meddelade Björn Björkqvist den 1 oktober, att han avgår som chefredaktör för Realisten. Ägaren Svenskarnas parti meddelade samma dag att ”Realisten.se har onekligen haft en viktig roll inom svensk nationalism och det finns mycket att tacka alla medarbetarna för, men när den nuvarande redaktören Björn Björkqvist tyvärr inte längre har för avsikt att fortsätta arbeta med Realisten.se så måste vi tyvärr inse och acceptera det kalla faktum att tidningen inte kan fortsätta drivas”. Någon uppdatering av webbplatsen skedde inte från detta datum.

Juridikfrontens granskning av webbplatsen upphörde emellertid inte, utan även ”passivt” informationsspridande kan förstås vara brottsligt enligt gällande rätt. I april i år ingav Juridikfrontens verkställande utskott en anmälan till Justitiekanslern om flera artiklar på Realisten.se. Responsen från JK var snabb, och förundersökning om hets mot folkgrupp inleddes beträffande vissa av artiklarna, som gällde svarta och homosexuella.

Någon gång under de senaste dagarna har materialet på Realisten.se försvunnit. Den som surfar till webbplatsen möts av ett ”Web server is down”, och allt tyder på att det inte är rör sig om ett tillfälligt fel. Webbplatsen Realisten.se synes ha gått i graven, och med den nära 14 år av svensk nazism och extremnationalism. Juridikfronten betvivlar att stängningen av Realisten har skett oberoende av den förundersökning som JK nyligen har inlett, och kan inte annat än att dra slutsatsen att Svenskarnas partis extremnationalistiska propagandadatabas har försvunnit på grund av föreningens idoga arbete.