Midgårds utgivare fälld för hets mot folkgrupp

Browse By

Nordgermansk kämpe

En vanlig Midgårdkonsument?

Denna blogg har tidigare skrivit om förundersökningen mot det extremnationalistiska skivbolaget Midgård, som föreningen Juridikfronten anmälde under hösten 2013. Tyvärr valde Justitiekansern att, i strid mot sin tidigare praxis, anse att den våldsförhärligande musik som kunde spelas upp via Midgårds webbplats inte hörde till webbplatsen i juridisk mening, eftersom låtarna var uppladdade på Youtube och inte låg på Midgårds servrar. Nu lär tyvärr ingen kunna dömas för spridningen av materialet.

Göteborgs tingsrätt har nu (22 maj) dömt den ende styrelseledamoten i bolaget för hets mot folkgrupp vid fyra tillfällen. På webbplatsen hade flera skivomslag och andra bilder publicerats. Tingsrätten skriver att en bild ”får anses förespråka eller i vart fall rättfärdiga hat grundat på intolerans och syftar till raskrig”. En annan bild föreställde en Ku Klux Klan-medlem. Tingsrätten skriver om denna: ”Det får anses allmänt veterligt att det finns ett starkt samband mellan Ku Klux Klan och förföljelsen av afroamerikaner. Den för organisationen typiska klädseln i kombination med hängsnaran, sydstatsflaggan och uppmaningen att hämta ett rep, framstår med tydlighet som ett uttryck för såväl hot som missaktning mot människor med afrikanskt ursprung på sätt som justitiekanslern har påstått.” Skivomslaget till skivan ”Död åt ZOG”, från 1993, som föreställer denna text och en maskerad man som siktar med vapen mot betraktaren, ansåg tingsrätten bl.a. ”uppenbarligen uppmanar till våldsanvändning” och uttrycker hot och missaktning mot den judiska folkgruppen. Straffvärdet för brotten ansåg rätten var några månaders fängelse, och den tidigare ostraffade utgivaren dömdes till villkorlig dom och dagsböter.

Den i rättegången medverkande lekmannajuryn friade två publiceringar – en bild av den välkända vit makt-symbolen triskelon och en bild av ett något modifierat hakkors. Förmodligen ansåg juryn inte att publiceringarna var tillräckligt tydligt kopplade till nazismen för att föranleda ansvar. När juryn friar är domstolen tvungen att frikänna på dessa punkter.

Föreningen Juridikfronten anser att domen är mycket välskriven, välmotiverad och logisk och att det är osannolikt att den inte skulle stå sig om den överklagas. Även i fallet med det nazistiska skivbolaget Sniper Records kommer en dom snart att meddelas.