Åtal mot Nordfronts nye utgivare

Browse By

Juridikfrontens verksamhet har åter burit frukt. Den 30 maj inkom nämligen Justitiekanslern (JK), genom kammaråklagare Jonas Lövstram vid Nationella åklagaravdelningen, med en stämningsansökan till Örebro tingsrätt rörande ansvarsyrkande för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Bakgrunden till åtalet är en anmälan som Juridikfronten inkommit till JK som rör artikel på den nationalsocialistiska webbplatsen Nordfront som anses hylla Adolf Hitler. Artikeln publicerade år 2009 först på Svenska motståndsrörelsens (SMR) webbplats Patriot.nu, men har återpublicerats på Nordiska Motståndsrörelsens webbplats Nordfront.se. JK vill mena att artikeln i vart fall har funnits på Nordfront mellan den 5 december 2016 och 28 april 2017. Den som åtalet väckts mot är Borlängebon Emanuel Lärkestål till följd av att han på Nordfront anges vara ansvarig utgivare för webbplatsen.  Till skrivningarna som JK lyfter fram i sin stämningsansökan hör bland annat yttranden som att att ”idag är det 120 år sedan vår ras främste man, Adolf Hitler, föddes.” och ”[G]enom sin livsgärning gjorde Adolf Hitler sig förtjänt av att hyllas och minnas.” Yttranden i artikeln anses av JK uttrycka missaktning mot folkgruppen judar. Det är inte heller första gången som hyllningsartiklar på Nordfront blivit föremål för de rättsvårdande myndigheterna. Generella hyllningar av Adolf Hitler anses numera av domstol utgöra hets mot folkgrupp mot judar då Hitler betraktas som intimt förknippad med förintelsen (Örebro tingsrätts dom den 2 december i mål nr B 2614-15). Förhör ska enligt stämningsansökan ha hållits med Lärkestål, men Nordfront har inte valt att kommentera det hela.

Lärkestål blir, om han fälls, den fjärde utgivaren av Motståndsrörelsens webbplats som döms för hyllning av Adolf Hitler.