Nytt datum satt för huvudförhandling i åtal mot nazistveteran

Browse By

Efter granskning av videomaterial från Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Stockholm den 12/11 2016 anmälde Juridikfronten bland annat Bo Nilsson – partimedlem i NMR och tidigare vice ordförande i Sverigedemokraterna – för hets mot folkgrupp. Nilsson sågs i en intervju med organisationens propagandaorgan Nordfront bära en jacka med ett s.k. Totenkopfemblem påsytt på ena ärmen. Symbolen användes av den del av SS, SS-Totenkopfverbände, som administrerade de nazityska koncentrationslägren, och måste anses starkt förknippad med den tyska nationalsocialismen och dess utrotningspolitik.

Anmälan ledde sedermera till åtal och huvudförhandling skulle egentligen ha hållits den 4/5 i år. Förhandlingen fick dock ställas in då Nilsson – som till ombud valt organisationskamraten Robert Eklund – gjorde en invändning om jäv gentemot rättens nämndemän. Nilsson hävdade att dessa var att beteckna som ’politiska motståndare’ till honom och att det därmed förelåg en jävssituation.

Jävsinvändningen ogillades i ett senare beslut av rätten och nu står det klart att huvudförhandling kommer hållas i Luleå tingsrätt den 25/10. Juridikfronten lär få anledning att återkomma i ämnet.