Swish avslutar avtal med förening kopplad till NMR

Browse By

För ett antal veckor sen uppmärksammade Juridikfronten betaltjänsten Swish och de banker som ligger bakom tjänsten att två föreningar som är kopplade till Nordiska motståndsrörelsen (NMR) – NF Media och Nordfront förlag – nyttjade tjänsten på ett sätt som till synes stod i strid med deras allmänna villkor.

Föreningarna hade genom tjänsten Swish Företag tilldelats så kallade ”123 nummer” – något som är reserverat för företag, föreningar och organisationer – och dessa användes till att samla in donationer dels till NMR:s verksamhet i största allmänhet men också till projektet ’Fånghjälpen’ i synnerhet. Enligt information på NMR:s hemsida är ändamålet med ’Fånghjälpen’ att vid behov samla in pengar ”för att kunna betala alla aktivisters böter direkt när de blir utfärdade av rättsmakten så att det inte ska påverka aktivistens kamp för Nordens frihet”. Möjligheten att donera pengar genom Swish annonserades tydligt på hemsidan, bland annat genom en banner där tjänstens logga var väl synlig.

Vid tecknade av avtal om tjänsten Swish Företag underkastar man sig som användare vissa villkor – däribland krav på att tjänsten inte får användas ”i samband med verksamhet som banken anser vara oetisk eller omoralisk”. Det faller förstås inte inom Juridikfrontens ändamål att ta ställning i frågor om etik eller moral åt företag. Däremot fanns det anledning att misstänka att Swish och bankerna saknade vetskap om att de nummer NF Media och Nordfront förlag hade tilldelats användes för att samla in pengar till NMR. Därmed saknade de också möjlighet att bedöma om aktörerna i fråga levde upp till de etiska riktlinjer som är en del av deras avtalsvillkor. Följaktligen informerade Juridikfronten i en skrivelse Swish och bankerna om relationen mellan föreningarna i fråga och NMR samt vilken typ av ”verksamhet” sistnämnda organisation ägnar sig åt.

I ett svar från en representant från en utav bankarna uttryckte Swish sin tacksamhet över att ha fått ta del av informationen och uppgav att det var en situation de tar på ”stort allvar”. Idag har vi kunnat konstatera att Swishs logga inte längre är synlig på NMR:s hemsida och något Swishnummer att skicka donationer genom listas inte heller längre i informationen om ’Fånghjälpen’. Det får därmed antas att det ena avtalet är avslutat. Att Swishloggan tagits bort från sidan tyder möjligen på att det andra avtalet också kommer avslutas. Huruvida det är till följd av den skrivelse Juridikfronten inkom med går inte att bekräfta på grund av banksekretess men det ter sig inte allt för långsökt att tro att de omständigheter som beskrivits i korthet ovan skulle vägas in vid en bedömning om fortsatt samarbete parterna emellan.