Swish avslutar avtal med ännu en förening kopplad till NMR

Browse By

Juridikfronten uppmärksammade en tid tillbaka betaltjänsten Swish och de banker som står bakom tjänsten att två föreningar som är kopplade till Nordiska motståndsrörelsen (NMR) – NF Media och Nordfront förlag – nyttjade tjänsten på ett sätt som till synes stod i strid med deras allmänna villkor.

Föreningarna hade genom tjänsten Swish Företag tilldelats så kallade ”123 nummer” – något som är reserverat för företag, föreningar och organisationer – och dessa användes till att samla in donationer dels till NMR:s verksamhet i största allmänhet men också till projektet ‘Fånghjälpen’ i synnerhet. Enligt information på NMR:s hemsida är ändamålet med ‘Fånghjälpen’ att vid behov samla in pengar ”för att kunna betala alla aktivisters böter direkt när de blir utfärdade av rättsmakten så att det inte ska påverka aktivistens kamp för Nordens frihet”. Möjligheten att donera pengar genom Swish annonserades tydligt på hemsidan, bland annat genom en banner där tjänstens logga var väl synlig.

Vid tecknade av avtal om tjänsten Swish Företag underkastar man sig som användare vissa villkor – däribland krav på att tjänsten inte får användas ”i samband med verksamhet som banken anser vara oetisk eller omoralisk”. Det faller förstås inte inom Juridikfrontens ändamål att ta ställning i frågor om etik eller moral åt företag. Däremot fanns det anledning att misstänka att Swish och bankerna saknade vetskap om att de nummer NF Media och Nordfront förlag hade tilldelats användes för att samla in pengar till NMR. Därmed saknade de också möjlighet att bedöma om aktörerna i fråga levde upp till de etiska riktlinjer som är en del av deras avtalsvillkor. Följaktligen informerade Juridikfronten i en detaljerad skrivelse Swish och bankerna om relationen mellan föreningarna i fråga och NMR samt vilken typ av ”verksamhet” sistnämnda organisation ägnar sig åt. Även en kopia av mötesprotokollet från NF Medias konstituerande sammanträde – där föreningen syfte påstods vara ”att främja intresse och engagemang för podcasts och internetradio för Nordbor” – bifogades.

Sen tidigare har det kunnat konstateras att en utav föreningarna – Nordfront förlag – sedermera fick sitt avtal avslutat. Idag står det klart att även avtalet med NF Media är avslutat och att NMR således inte längre kan samla in donationer genom Swish överhuvudtaget. Huruvida det är Juridikfrontens skrivelse som ligger till grund för besluten går inte att bekräfta till följd av banksekretess, men som nämnts innan ter det sig inte långsökt att de omständighets som redovisades i skrivelsen skulle vägas in vid en bedömning om fortsatt samarbete parterna emellan.