Browse By

Juridikfrontens verksamhet har nu pågått i tio år!

jf

En keps (2011)

Hur gammal en viss verksamhet ska anses vara beror på hur man räknar. Juridikfronten har funnits organiserad som ideell förening sedan januari och slutligt sedan september 2011. Tanken på att bilda en förening under namnet Juridikfronten formulerades i februari 2010. Den tidigare verksamheten var mer personbunden. Verksamheten – att motverka högerextremister med juridiken som verktyg – påbörjades dock i något slags nätverksform genom en rättegång, som inleddes genom en ansökan om stämning i september 2007. En ung journalist hade då förtalats på en blogg driven av två sverigedemokrater (varav en numera är mycket högt uppsatt inom SD), och väckte talan mot de bägge sverigedemokraterna. (Den dåvarande partisekreteraren i SD var dock den förste att sprida förtalet.)

Processen kommenterades från sitt inledande på en välbesökt SD-kritisk blogg, vars huvudskribent journalisten hade kontakt med. I april 2008 konstaterade tingsrätten, efter en förhandling med flera hörda vittnen, att de bägge

Juridikfronten banner

En banner (2013)

sverigedemokraterna hade gjort sig skyldiga till förtalsbrott och var skadeståndsskyldiga mot journalisten. Journalisten, dennes ombud och skribenten på den SD-kritiska bloggen deltog sedermera i bildandet av Juridikfronten. Under åren 2008-2014 pågick ett betydande antal förtalsprocesser mot sverigedemokrater och extremare nationalister, processer som omskrevs av de nämnda skribenterna m.fl..

Även om Juridikfronten fortsätter att motverka politiskt motiverat förtal, består föreningens verksamhet numera till stor del av anmälande av hets mot

Gammal logotyp

Tidigare logotyp (2014)

folkgrupp på internet. Huvudsakligen innan en formell förening bildades, dvs. under åren 2007-2011, skedde anmälningarna ofta under ett särskilt alias, för att skydda anmälarna.

Anmälningarna riktade sig ofta mot den tidens främsta nazistsajter, patriot.nu och den-svenske.com, men även mot andra extremnationalistiska sajter. Den första förundersökningen om hets mot folkgrupp inleddes av Justitiekanslern, Göran Lambertz, den 12 oktober 2007. Detta

är ännu en anledning att räkna Juridikfrontens verksamhet som tio år gammal.

Sedan dess har åtskilliga brott (bl.a. hets mot folkgrupp och uppvigling) – uppemot 100 uttalanden, beroende på hur man räknar – beivrats av domstolarna till följd av Juridikfrontens verksamhet. Det har gällt skriverier och illustrationer i och från Den Svenske Nationalsocialisten, Info14, Realisten, Patriot.nuMidgård, Sniper RecordsNordfront och skriverier på olika politikers bloggar m.m.. För tillfället pågår flera förundersökningar om hets mot folkgrupp, och ett åtal med

(än så länge) fyra åtalspunkter har väckts. Åtalet gäller bl.a. en artikel som faktiskt anmäldes första gången av samma anmälare redan år 2007; när den anmäldes tio år senare var tiden mogen för ett åtal. Föreningen har även, delvis vid sidan av brottsbekämpandet, bidragit till att utveckla praxis på flera områden (bl.a. det skadeståndsrättsliga och det processrättsliga).

Tio års erfarenhet av juridisk kamp mot nationalisternas brott har gjort föreningen stark och kunnig. Juridikfrontens verksamhet fortsätter!