Browse By

Fällande dom mot NMR-medlem i Västerbotten

Nyligen fälldes en 27-årig kvinna, aktiv inom Nordiska motståndsrörelsen (NMR), vid Skellefteå tingsrätt för två fall av hets mot folkgrupp.

Åtalspunkterna avsåg en och samma bild, som vid två olika tillfällen, inom loppet av två veckor under hösten 2017, publicerats på kvinnans profil på den ryska sajten VK. På bilden sågs kvinnan posera tillsammans med ytterligare tre medlemmar i NMR och samtliga i kvartetten utförde vad som helt uppenbart var så kallade Hitlerhälsningar. Inläggen anmäldes till Polismyndigheten av den ideella föreningen Juridikfronten.

Under huvudförhandlingen uppgav kvinnan att bilderna hade laddats upp när hon befann sig i Finland för att protestera mot förbudet av NMR och att hon ”tyckte det var passande att göra så kallad nazisthälsning framför en byggnad på vilken en svastika var anbringad”.

Kvinnan är tidigare ostraffad och påföljden stannade vid villkorlig dom och dagsböter. Det återstår att se om domen kommer överklagas och Avsnitt kommer i vanlig ordning att följa utvecklingen.