Browse By

Dan Park hetsdömd på nytt

Häromdagen dömdes gatukonstnären tillika provokatören Dan Park på nytt för hets mot folkgrupp, nu i sex fall. I några av fallen stod föreningen Juridikfronten bakom anmälningarna.

Park påstod att han inte publicerat de inlägg som varit föremål för åtal. I förundersökningen framförde han: ”Det är Juridikfronten som vill sätta dit mig. De är desperata.” Genom bl.a. teknisk bevisning, såsom ett telefonnummer som Park använt, kunde han dock knytas till aktuella konton. På ett bloggkonto hade lagts upp bl.a. kallelser som Dan Park hade fått från Polisen och kvitton på varor som köpts in med Dan Parks kontokort. ”I ljuset av åklagarens bevisning anser tingsrätten att Dan Parks invändningar är så pass osannolika att de kan lämnas utan avseende.” skrev domstolen.

Tingsrätten ansåg att inläggen, som innehöll bl.a. bilder på hakkors, Adolf Hitler och en nidbild av en jude, var ”så pass tydligt kopplade till Nazi-Tyskland att de får anses uttrycka missaktning för andra folkgrupper än den nordiska”. Eftersom Dan Park måste ha insett att ”inläggen kan uppfattas som att han haft för avsikt att uttrycka missaktning” (en något osmidig formulering av domstolen, kan tyckas) ansågs han ha handlat uppsåtligen.

Själv förklarade Park sina inlägg på olika sätt. Som exempel kan nämnas att ett hakkors mot regnbågens färger ”är kritik mot Priderörelsen eftersom inte alla får vara med där”, enligt Parks förklaring. Tingsrätten framförde apropå detta följande: ”Dan Park har lämnat mer eller mindre svårförståeliga förklaringar till vad han avsett att förmedla med sina bilder. Syftena går enligt tingsrättens mening inte att förstå omedelbart vid ett betraktande av respektive bild utan bilderna förmedlar snarare en omotiverad missaktning gentemot andra folkgrupper än den nordiska. Inläggen är inte på något sätt förankrade i en saklig och vederhäftig diskussion rörande grupperna i fråga. Att bilden på den s.k. hitlerhälsningen, med tillhörande bildtext, har publicerats som ett svar i en Twitter-tråd angående Ida Karkiainen föranleder inte någon annan bedömning. Hänsynen till yttrandefriheten kan alltså inte medföra någon rätt för Dan Park att, i de sammanhang som nu är i fråga, straffritt sprida de aktuella bilderna. Sammanfattningsvis ska Dan Park alltså dömas för sex fall av hets mot folkgrupp.”

Eftersom Dan Park tidigare dömts för hets mot folkgrupp och har begått brotten till viss del under pågående prövotid efter villkorlig frigivning, är endast fängelse aktuellt som påföljd. Eftersom Park i mars dömdes för skadegörelse bestämdes straffet en månad under straffmätningsvärdet på fem månaders fängelse, till fyra månaders fängelse.