Browse By

Utgivare för nazisajt dömd för hets

En 23-årig man som Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har insatt som utgivare för sin officiella sajt, dömdes i fredags av Falu tingsrätt för två fall av hets mot folkgrupp. Anmälare var i båda fallen föreningen Juridikfronten.

Båda de åtalade publiceringarna är podcastavsnitt. I det ena framförs att homosexuella sprider smitta, något som kan avhjälpas med gas eller genom att de kastas från hustak ned i eldgropar. I det andra framförs bl.a. att judar försöker degenerera hela världen och att jude är synonymt med pedofil. Tingsrätten konstaterade att ”det i båda fallen är fråga om mycket grova uttalanden som på ett närmast övertydligt sätt uttrycker en klar missaktning för homosexuella respektive judar”, och att podcastavsnitten ”inte ingår i de delar av databasen som syftar till att föra en saklig och vederhäftig diskussion eller föra fram en saklig kritik”. Tingsrätten fann det inte heller ansvarsbefriande att det, enligt utgivaren, ”är fråga om tydliga uttryck för satir eller annat konstnärligt uttryck med en utpräglad humoristisk karaktär.”

Utgivaren, som inte tidigare dömts för brott, dömdes till villkorlig dom och 50 dagsböter. Domen kan överklagas senast den 17 november.