Browse By

Vem är inkompetent lögnare?

nazionell

Richard Langéen, redaktör för Nationell.nu, fortsätter att förargas över Aftonbladets välkomna granskning av mörkermännens digitala plattformer. I en flerfaldigt redigerad artikel skriver han nyligen följande, om en läsarkommentar på Nordfront.se från den 4 april 2011: ”Men Nordfront har aldrig skrivit något sådant. Nordfronts kommentarer är efterhandsmodererade vilket innebär att vem som helst kan ha postat kommentaren. Petter Larsson och hans jurist är alltså inkompetenta lögnare.”

Dock slutade Nordfront, enligt den egna webbplatsen, att förhandsgranska sina kommentarer först i slutet av juni 2012. Den aktuella kommentaren är alltså förhandsgranskad. Faktum är att Justitiekanslern bedömt ett ärende om just den aktuella kommentaren. JK skriver: ”När det gäller kommentarfunktionen  det vidare av hemsidans innehåll att redaktionen själv väljer om kommentarema ska publiceras på hemsidan. Även kommentarerna omfattas därför av YGL [dvs. yttrandefrihetsgrundlagen]” (se JK:s beslut 2011-05-11 i ärende 2984-11-31). Langéen kallar alltså två personer för ”inkompetenta lögnare” på grund av sin egen påtagliga inkompetens. Symptomatiskt för de högerextrema webbplatserna, kan tyckas.