Browse By

Antisemitism alltjämt inom SvP

Idag har Juridikfronten inkommit med en anmälan om hets mot folkgrupp till Justitiekanslern (JK). Anmälan tar sikte på de förklenande uppgifter som Svenskarnas Partis webbplats Realisten har publicerat rörande judar, i en krönika. I krönikan anser författaren att ”[k]ampen omfattar mycket och ska bedrivas på en bred front, men den omfattar inte att vi ska kasta kvinnor in i judarnas vedervärdiga grepp”.

Tidskriften Medievärlden har även uppmärksammat sina läsare på uttalandet i krönikan. Svenskarnas Parti, som numera verkligen inte är nationalsocialister (enligt brottslingen tillika kommunpolitikern Kurt Linusson, som dömts för hets mot folkgrupp, för att man då inte är bundna av socialismen som ekonomiskt system), skräder inte orden om judarna, som uppenbarligen alltjämt är fienden. Man har även publicerat en översatt artikel om varför libertarianism är dålig – nämligen för att den sägs gynna judar. Som Medievärldens Axel Andén påpekar kan man sannerligen ifrågasätta allmänhetens behov av att finansiera dessa skriverier genom presstödet.