Browse By

Förundersökning mot Midgård

Midgård är en webbplats som beskriver sig som ”nordens största nationella nätbutik”. Där säljs nazistisk musik. Efter anmälan från Juridikfronten har Justitiekanslern idag beslutat inleda förundersökning mot webbplatsen på grund av misstänkt hets mot folkgrupp. På webbplatsen spelas nämligen Vit Aggressions låt ”Död åt ZOG” (1993) upp. Låten hyllar den ursprungliga VAM-gruppen ”Orden” och kampen mot den påstådda judiska världskonspirationen. Trots att låten enligt JK ”innehåller vissa uttryck som får anses innefatta ett förhärligande av vapenvåld”, anser JK inte att den uppviglar till brott, varför förundersökningen bara omfattar hets mot folkgrupp (se delbeslut i ärende 5137-13-31).