Justitiekanslern får regeringens samtycke till åtal mot nazistisk utgivare

Browse By

Justitiekanslern (JK) begärde i början av november regeringens samtycke för att så snart som möjligt kunna väcka åtal om yttrandefrihetsbrottet uppvigling mot den nazistiska sajten Nordfronts ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland. Regeringen har nu (den 28 november – lite sent kan tyckas) medgett åtal; se beslut här. JK ämnar även väcka åtal mot Vejdeland för åtskilliga fall av hets mot folkgrupp, efter att föreningen Juridikfronten gjort flera anmälningar mot Nordfront. Läs mer om JK:s omfattande förundersökningar mot Nordfront här och här.