Kent Ekeroths gnäll och ansvarslösa hållning

Browse By

Idag har Kent Ekeroth, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, fått publicerat ett svar till redovisningskonsulten Borzoo Tavakoli, som tidigare skrivit ett öppet brev till Ekeroth, i Dagens Nyheter.

När det gäller Juridikfrontens anmälan mot Ekeroth, om brott mot BBS-lagen, slår Ekeroth ifrån sig. Han skriver: ”Du har talat om att det var en artikel om kommentarer på min blogg som fick dig att skriva detta brev. Anonyma kommentarer jag varken godkänt eller ens läst. Förkastliga kommentarer som jag på intet vis står bakom. Att bygga upp en hel artikel kring guilt by association är inte imponerande. Du går till och med så långt att du skriver att jag ”placerade” kommentarerna trots att de är omodererade. Du säger att jag finns i ”polisregister” för att politiska motståndare i stället för att debattera väljer att anmäla mig hos polisen.

Först och främst undrar Juridikfronten hur vi ska kunna ”debattera” bort brott på Internet eller i övrigt. Hur ”debatterar” man bort det faktum att Ekeroth inte tagit bort förkastliga kommentarer, under lång tid? Eller vad är det som enligt Ekeroth bör debatteras – huruvida muslimer är djur och pedofiler? Vi är inte en debattorganisation, utan en organisation som ser till att legitima rättsliga processer inleds mot företrädare för ”den nationella rörelsen”.

Enligt BBS-lagen ska bloggare med kommentarfält ”ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten”. Ekeroth är en av Sveriges lagstiftare, så han måste naturligtvis ha koll på hur man finner lagars förarbeten. I förarbetena till den aktuella bestämmelsen står:

Det kan t.ex. inte krävas att tillhandahållaren ständigt aktivt kontrollerar varje enskilt meddelande som sänts till tjänsten. Däremot bör någon form av återkommande kontroll krävas. Det kan inte anses förenligt med uppsiktsplikten att tjänsten är utan innehållskontroll under längre tid. Tillhandahållaren bör därför regelbundet gå igenom innehållet i den elektroniska anslagstavlan. Vad som är ett rimligt tidsintervall får avgöras från fall till fall och främst med hänsyn till hur många som regelmässigt kopplar upp sig mot tjänsten. Detta innebär i normalfallet att kravet bör sättas högre för tjänster som erbjuds yrkesmässigt än för tjänster som bedrivs av privatpersoner och som typiskt sett är mindre frekvent besökta. Ett riktmärke bör dock vara att i inget av fallen bör en tjänst kunna lämnas utan tillsyn under längre tid än en vecka.” (prop. 1997/98:15, s 15)

Kent Ekeroth har alltså haft en plikt enligt lag att kontrollera innehållet i sitt kommentarfält, i vart fall en gång i veckan. Denna plikt är är knuten till en skyldighet att ”ta bort” eller ”på annat sätt förhindra vidare spridning” av vissa meddelanden – bl.a. meddelanden som uppenbart utgör hets mot folkgrupp. Regeln har av en chefsåklagare tolkats som att ”borttagande bör ske inom en vecka”.

Kent Ekeroth medger att kommentarerna som funnits på hans blogg är förkastliga. Juridikfronten anser att de flesta av de över 30 anmälda kommentarerna uppenbart utgjort hets mot folkgrupp. Muslimer kallas djur och pedofiler, och det sägs att de ”bör utplånas ur vår svenska fauna”. Flyktingar kallas slödder och parasiter. 95 % – 99 % av alla invandrare som kommer hit sägs vara onödiga parasiter. I upprörda inlägg sägs att ”dessa satans muhammedaner, negrer och utlänningar” (stavning rättad) ska ”tystas och sparkas ned” och inte tillåtas tala i tv-program. Än värre är påståenden som ”Alla muslimer måste dö” och ”en bra Muhammedan är en död Muhammedan”. Och detta är inte allt som spritts i Ekeroths kommentarfält.

De anmälda kommentarerna har skrivits mellan mars 2009 och maj 2013 och har alltså i vissa fall legat kvar i flera år, tills Ekeroth tog bort nästan hela sin blogg i september i år. Under våren 2011, när flera grova kommentarer skrevs, modererade Ekeroth vissa av sina kommentarer, enligt egen utsago. Indikationer finns på att han modererade alla kommentarer under perioden, även om detta inte är något som föreningen påstår eller påstod i sin anmälan. Menar Ekeroth på allvar att han inte bär något ansvar för det förakt som spritts genom hans kommentarfält, trots lagen?

Muslimfientlig kommentar som Kent Ekeroth svårligen kunnat missa.

Muslimfientlig kommentar som Kent Ekeroth svårligen kunnat missa. Juridikfronten tar givetvis avstånd från innehållet.

Ekeroth påstår nu att han inte har läst de förkastliga kommentarerna. I vissa fall har han dock svarat på kommentarer på samma sidor, som kommit efter de förkastliga kommentarerna. Har han då ”missat” att läsa just dessa, fast han läst och besvarat de senare? Många av kommentarerna är dessutom skrivna av samma användare, som gång på gång använder samma grova retorik. Hur kunde Kent Ekeroth missa detta, och underlåta att stänga av dessa uppenbara problemanvändare från sitt kommentarfält?

Som synes är Kent Ekeroths skuld inte någon ”guilt by association”, utan reell, juridisk och moralisk.