Fällande dom och fängelse för förgrundsfigur inom den nazistiska musikscenen

Browse By

Juridikfrontens arbete har lett till ännu en fällande dom. I mitten av april anmälde föreningen en viss Henrik Fjäll till Polismyndigheten för hets mot folkgrupp. Fjäll är en förgrundsfigur inom den nazistiska musiksscenen och i egenskap av ansvarig utgivare för Sniper Records dömdes han under 2015 för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp – även det efter en anmälan, då till Justitiekanslern, från Juridikfronten.

Den senaste anmälan rörde en bild Fjäll hade laddat upp på Facebook där han sågs posera i en t-shirt med texten ”Död åt ZOG” över bröstet. Olika varianter av nämnda uttryck har i rättspraxis ansetts utgöra hets mot folkgrupp med hänvisning till att det ger ”inte endast uttryck för missaktning mot judar, utan måste också anses innefatta ett hot mot denna grupp”. Förundersökningen i det här fallet lades initialt ner av åklagare men återupptogs efter att Juridikfronten begärt en överprövning av beslutet.

En åklagare vid åklagarkammaren i Gävle väckte sedermera åtal mot Fjäll och Hudiksvalls tingsrätt fann igår honom skyldig till brottet i fråga.

Fjälls förklaring – att han efter att ha ”spillt grogg” på sina egna kläder skulle ha lånat nämnda t-shirt, inte var medveten om begreppets innebörd och därmed saknade uppsåt – godtogs inte av rätten som fann att han oavsett omständigheter hade ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Juridikfronten vill för egen del tillägga att Fjälls förklaring förefaller mycket osannolik av två anledningar – dels nämndes inget av det här i polisförhöret där Fjäll delgavs misstanke och vidare torde begreppet och dess innebörd vara känt för alla inom den nazistiska musikscen, till följd av Vit Aggressions låt med samma titel (”Död åt ZOG”).

Noterbart är också att en utav ledamöterna i Juridikfrontens verkställande utskott vittnade i målet, vilket tycks ha gjort visst intryck på rätten i relation till det spridningsrekvisit som bestämmelsen om hets mot folkgrupp innefattar.

Det återstår att se om Fjäll väljer att överklaga domen. Om inte väntar en månads fängelse – ett påföljdsval som följt av faktumet att Fjäll återfallit i brott.