Ytterligare tre åtalspunkter mot Nordfronts ansvarige utgivare

Browse By

Som tidigare rapporterat väckte Justitiekanslern (JK) i slutet av maj åtal mot Nordfronts nuvarande ansvarige utgivare – Emanuel Lärkestål – för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Detta till följd av en anmälan från Juridikfronten avseende en artikel med rubriken ”Adolf Hitler 120 år”. I artikeln beskrevs Hitler som ”vår ras främste man” och som en person som genom sin ”livsgärning” gjort sig förtjänt av att hyllas. Av praxis framgår tydligt att förbehållslösa hyllningar av Adolf Hitler och den nationalsocialistiska rörelsen i Tyskland på 1930-40 talet är straffbara som hets mot folkgrupp.

Nu står det klart att ytterligare tre åtalspunkter – samtliga gällande hets mot folkgrupp – har lagts till åtalet. Två utav dem gäller artiklar där Hitler hyllas i liknande ordalag som ovan – bland annat går det att läsa att ”sänd av den gudomliga ariska livskraften kom Hitler att bli försvarare och upprätthållare av densamma, i den mörkaste tidsålder vår ras har sett”. Den tredje artikeln är rubricerad som en ”insändare” och i den beskrivs invandrare bland annat som ”främmande parasiter”. Juridikfronten ligger bakom anmälningarna av samtliga tre artiklar.

Lärkestål försvaras av advokat Sargon De Basso och huvudförhandling är att vänta i Örebro tingsrätt men något datum tycks ännu inte vara bestämt. Juridikfronten lär få anledning att återkomma i ämnet.