Browse By

Uthängningssajt och nazister anmälda för rekordstort PUL-brott

Gangrape Sweden troll

Juridikfronten har i dag inkommit med en anmälan till Polismyndigheten avseende misstänkt grovt brott mot personuppgiftslagen (PUL).

Anmälan avser det sökbara register med uppgifter om 83 656 personer och deras lagöverträdelser, som sedan i fredags (1/12) är tillgängligt på extremhögersajten ”Gangrape Sweden”. Registret baserar sig på mer än 140 000 strafftidsbeslut från perioden 2004-2014 som överlämnats till Gangrape Sweden från Nordiska motståndsrörelsens propagandaorgan, Nordfront. Även Nordfronts överlämnande av personuppgifterna omfattas av Juridikfrontens polisanmälan. Datainspektionen har också informerats av Juridikfronten om både Gangrape Swedens och Nordfronts misstänkta lagöverträdelser.

Detta fall är troligen ett av de mest omfattande brotten mot personuppgiftslagen som förekommit, säger Martin Tunström, ordförande för Juridikfronten och tillägger att det sannolikt också rör sig om tusentals förtalsbrott på sajten.

I en skriftlig kommentar till Avsnitt säger Kriminalvården, genom chefsjurist Elisabeth Lager:

Det är beklagligt om uppgifter hanteras i strid med lagen. Det är bra om Datainspektionen utreder det.

Vad innehåller registret?

Strafftidsbeslut upprättas av Kriminalvården när någon påbörjat avtjänande av ett fängelsestraff, så Gangrape Swedens register innefattar allt från livstidsdömda till personer som avtjänat några dagars omvandlat bötesstraff efter att ha begått trafikbrott i Norge. Även frivårdskontorens strafftidsbeslut, för personer som avtjänat straff med fotboja, finns med. Det rör sig alltså i många fall om personer som begått enstaka lagöverträdelser för flera år sedan, som nu hängs ut som kriminella av Gangrape Sweden.

Registret är sökbart på födelsedatum och redovisar namn, målnummer, strafftid och ”nationalitet”. Med nationalitet avses i registret den etniska indelning mellan ”svensk” och ”icke-svensk” som sajtinnehavaren gjort. Gangrape Sweden har därtill, sedan tidigare, ett register över personer som dömts eller åtalats för sexualbrott. I detta register redovisas även frikända personer som ”grova våldtäktsmän”.

KRIS och X-CONS informerade

Juridikfronten har uppmärksammat organisationerna KRIS och X-CONS på att många av deras medlemmar sannolikt hängs ut av på extremsajten som kriminella.

Har man sonat sitt brott ska man inte behöva drabbas av uthängningar på internet, menar Martin Tunström, ordförande för Juridikfronten, som betonar att han med ”uthängningar” avser sådana namngivningar och integritetskränkande publiceringar som faktiskt utgör brott.

Juridikfronten har därför upplyst KRIS och X-CONS om att deras medlemmar kan anmäla uthängningarna som förtal till Polismyndigheten. På grund av omfattningen på den förtalsverksamhet Gangrape Sweden kan misstänkas för, faller brotten sannolikt under allmänt åtal. För en fördjupning om förtalsbrottet rekommenderas följande artikel i webbtidningen Medievärlden.

Juridikfronten kommenterar anmälan

Martin Tunström, ordförande för Juridikfronten, har till Juridikfrontens perspektiv kommenterat föreningens åtgärder i en kort intervju.

Hur ser du på Gangrape Swedens agerande?

Uthängningarna på Gangrape Sweden är ännu ett exempel på de brottsliga metoder vissa rörelser hemfaller till för att uppnå politiska mål. Det är djupt olyckligt att de hänger ut personer som frikänts och därutöver många som begått förhållandevis lindriga brott och människor som avtjänat sitt straff för flera år sedan. Det kan knappast kallas seriös journalistisk verksamhet.

Gangrape Sweden och Nordfront tycks hävda att syftet är att föra kriminalstatistik. Hur ser du på det?

Om man vill sammanställa egen kriminalstatistik för att man tycker att BRÅ inte gör sitt jobb, så finns det knappast någon anledning att hänga ut enskilda på internet eller själv begå brott. Skampålestraffet förpassades till historiens skräphög i mitten av 1800-talets, men tyvärr verkar Nordfront och Gangrape Sweden ha återupplivat dess anda. Dessutom är deras statistik oseriös och uppfyller inte en vetenskaplig standard, säger Martin Tunström.

Martin Tunström hänvisar bland annat till den indelningen i ”svensk” och ”icke-svensk” som görs i registret. Han nämner som exempel att Juridikfronten lagt märke till att en 50-årig man från Malmö, som gillar såväl ”Sverigedemokraterna i Europaparlamentet” som ”Jag ska rösta på Sverigedemokraterna” på Facebook, har klassificerats som ”icke-svensk” för att hans efternamn råkar sluta på –sen och inte på –son.

Man kan ifrågasätta om deras etnicitetsklassificering, förutom att den till sin utformning är djupt osmaklig, alls duger till någon seriös journalistisk granskning, fortsätter Martin Tunström.

Det är enligt personuppgiftslagen förbjudet att utan rättslig grund, till exempel samtycke, behandla personuppgifter i strukturerade och sökbara register, som röjer etnicitet eller som avser lagöverträdelser som innefattar brott och domar i brottmål. Det i detta fall misstänkta brottet är till sin omfattning tidigare oöverträffat. I ett rättsfall som avsåg 1 000 personer som registrerats bland annat med uppgifter om brottslighet, uppgick straffet till omkring tre månaders fängelse.

I ett så pass omfattande fall som detta skulle straffvärdet nog uppgå till minst sex månaders fängelse, kanske uppemot ett år, säger Martin Tunström.

Av den information Juridikfronten tagit del av framgår att Gangrape Swedens register är placerat på en server i USA. Det är enligt PUL straffbart att överföra register med personuppgifter till tredje land, det vill säga ett land utanför Europeiska unionen, om inte vissa åtgärder vidtas.

Vad händer nu?

På grund av att det rör sig om ett misstänkt PUL-brott som till sin omfattning saknar motstycke, förväntar vi oss att polisen prioriterar ärendet och gör vad de kan för att identifiera de som ligger bakom verksamheten på Gangrape Sweden. Ännu bättre vore dock om sajtinnehavarna snabbt kom till insikt om att vad de håller på med skadar människor och upphör med sina brottsliga uthängningar, säger Martin Tunström avslutningsvis.

Sajten skapar oro

Gangrape Sweden har, som nämnts, även tidigare publicerat personuppgifter. Dock aldrig i den sökbara form och omfattning som nu sker. I en skriftlig kommentar till Samhällsmagasinet Avsnitt säger den ideella föreningen Näthatsgranskaren (NHG), som sedan tidigare bevakar uthängningssajten:

– Många oroliga människor har hört av sig till NHG angående Gangrape Sweden. Vi har själva reagerat på att bland annat målsägandes personuppgifter framkommer i de mål om sexuellt ofredande som förekommer i deras register. Det är mycket tillfredsställande att Juridikfronten har agerat på den senaste publiceringen, och vi ser fram emot resolut hantering från myndigheterna.

NHG har tidigare i år anmält Gangrape Sweden för andra publiceringar än de som nu är aktuella.