Ny förundersökning mot Nordfront om misstänkt hets mot homosexuella

Browse By

Tidigare under hösten genomförde Nordiska motståndsrörelsens ”Kampgrupp 701” en s.k. aktion mot ett Pridetåg i Kalmar, vilken slutade i tumult. I sin rapportering om händelsen är Nordfront klart negativ till Prideparaden, vilken beskrivs som ”homotåget”, ”det perverterade tåget” och ”homolobbyns skamliga parad” m.m. Man kallar det även ”bögparaden” för ”de perverterade”.

Juridikfronten har anmält Nordfronts artikel till Justitiekanslern.

Idag har Justitiekanslern beslutat att inleda förundersökning om hets mot folkgrupp. JK Anna Skarhed, som för övrigt var ett av de justitieråd som friade nazistiska Den Svenske Nationalsocialisten från hets mot folkgrupp (riktad mot bl.a. homosexuella) i rättsfallet NJA 2007 s. 805, skriver i sitt beslut att uttalandet om ”de perverterade” får ”ensamt eller i förening med artikeln i övrigt anses innefatta hets mot folkgrupp. Förundersökning ska därför inledas.

Flera förundersökningar pågår mot Nordfront för tillfället, med anledning av anmälningar från Juridikfronten. Det rör sig om över 100 publiceringar på sajten.