NMR gör Hitlerhälsningar i norsk TV – anmäls av Juridikfronten

Browse By

Under ett möte efter organisationens demonstrationen i Falun den första maj i år höll nazistiska Nordiska motståndsrörelsens (NMR) ledare Simon Lindberg ett tal inför ett större antal medlemmar på en bygdegård i Dalarna. Talet avslutades med ett flertal utrop av ”hell seger” följt av s.k. Hitlerhälsningar. En stor andel av åhörarna svarade med likadana utrop och gester. Mötet filmades av norska NRK som under två års tid följt den nazistiska organisationen i dokumentären ”Rasekrigerne”.

Den ideella föreningen Juridikfronten har med anledning av den dokumenterade händelsen inkommit med en polisanmälan för misstänkt hets mot folkgrupp till Polisregion Bergslagen. Anmälan avser Lindberg och ytterligare tio namngivna medlemmar i NMR.

Till skillnad från vad man inom NMR verkar anta, omfattar straffbudet för hets mot folkgrupp även uttalanden som fälls inom ramen för exempelvis en förenings interna verksamhet. ”Hell seger” är en översättning av tyskans ”sieg heil” och dess innebörd är densamma. Uttrycket har i vart fall sedan början av 1990-talet använts uteslutande i nynazistiska kretsar.

Uttrycket har tidigare – i kombination med en höjd arm och knuten näve (en s.k. modifierad Hitlerhälsning) – funnits vara straffbart så som hets mot folkgrupp. Åtal är sedan tidigare väckt mot Lindberg för en liknande händelse under 2016 (se Stockholms tingsrätts mål nr B 11396-17).