Juridikfronten träffade Jonas Sjöstedt

Browse By

Förra veckan träffade Juridikfronten Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Sjöstedt hade bjudit in Juridikfronten för samtal om arbetet mot hatbrott. Under cirka en timme diskuterades föreningens verksamhet och vad som kan göras från politiskt håll för att understödja arbetet mot den typ av högerextrem brottslighet som Juridikfronten verkar för att beivra.

Bland annat avhandlades den grundlagsändring som regeringen föreslagit och som skulle kunna innebära ett stort bakslag i arbetet mot brottsligt näthat. Juridikfronten belyste även behovet av utbildningsinsatser hos såväl polis som åklagare för att ytterligare höja kompetensnivån kring hatbrott, där såväl juridiska bedömningar som den praktiska hanteringen av anmälningar om hets mot folkgrupp stundtals får sägas vara bristfällig.

Sjöstedt tackade föreningen för dess arbete och lovade att ta med sig de synpunkter som framförts i sitt fortsatta arbete.

– Juridikfronten är tacksam för inbjudan och ser fram emot fortsatt kontakt med Sjöstedt i de här frågorna, säger Juridikfrontens Johan Nordqvist (på bild ovan) i en kommentar till Samhällsmagasinet Avsnitt.