Browse By

Svea hovrätt fastställer dom mot Nordiska motståndsrörelsens ledare

I början av januari dömdes Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg för hets mot folkgrupp i Stockholms tingsrätt. I onsdags (21/3) fastställde Svea Hovrätt den fällande domen.

Åtalet grundade sig i en anmälan från Juridikfronten och gällde ett uttalande som Lindberg fällde under det tal han höll på Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Stockholm den 12/11 2016. Mot slutet av talet utropade Lindberg “hell seger” tre gånger samtidigt som han sträckte ut ena armen med knuten näve. En sådan s.k. modifierad Hitlerhälsning i kombination med utrop av hell seger – en översättning av tyskans ”sieg heil” – har i rättspraxis ansetts straffbart såsom hets mot folkgrupp, något hovrätten också konstaterade.

Enligt hovrätten har Lindberg “använt uttrycket och hälsningsgesten i ett sammanhang och på ett sätt som innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talen och med idéerna om rasöverlägsenhet och rashat och en allmän nedvärdering av andra folkgrupper än främst den nordiska”. Hovrätten konstaterar också att Lindberg måste ha insett detta och instämmer därtill i tingsrättens bedömning om att gärningen inte kan kan bedömas som ringa.

Påföljden fastställdes till villkorlig dom och dagsböter.