Browse By

Gruppchef i NMR dömd för hets mot folkgrupp i Helsingborgs tingsrätt

Under en TV-sänd match i tennisturneringen Swedish Open i Båstad den 22 juli i fjol gick en s.k. kampgruppschef från Nordiska motståndsrörelsen (NMR) ut på arenans centre court för att sedermera höja armen med en knuten näve och ropa ”hell seger” ett antal gånger. Efter en anmälan från Juridikfronten åtalades mannen för hets mot folkgrupp och idag kom den fällande domen från Helsingborgs tingsrätt.

I domskälen konstateras att mannens agerande ”för tveklöst tankarna till såväl dåtida som nutida nationalsocialistiska rörelser och de idéer om rasöverlägsenhet och rashat som förknippas med dessa. Budskapet som förmedlats har alltså gett tydligt uttryck för missaktning av människor tillhörande andra folkgrupper än främst den nordiska”. Det konstateras även att mannen ”uppenbart” insett att så var fallet.

Mannen åtalades även för brott mot knivlagen efter att vid ett tidigare tillfälle ha påkommits med knogförstärkta handskar men friades på den punkten. Rätten menade att utredningen kring vad knogarna var förstärkta med inte var ”tillräckligt robust” och ogillade därför den delen av åtalet.

Den dömde förekommer inte i belastningsregistret sen innan och rätten fann att det ”saknas anledning att anta” att mannen skulle återfalla i brott. Påföljden fastställdes därför till villkorlig dom i förening med böter.

Huruvida någon part kommer att överklaga domen återstår att se och vid en eventuell prövning i högre instans kommer Avsnitt återkomma i ämnet.