Juridikfronten träffade statsministern och justitieministern

Browse By

Foto: Victor Swedberg/Regeringskansliet

Torsdagen den 19:e april träffade Robin Enander från Juridikfronten statsminister Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johansson, tillsammans med Jan Scherman, Helle Klein, Willy Silberstein och Gabriel Urwitz. Juridikfronten har tidigare företrätt dessa och drygt 20 andra personer i ärenden gentemot Google. Ärendena gällde krav på s.k. avindexering av en webbplats med ett antisemitiskt register. Ett register som tidigare spridits via Googles söktjänst.

Mot bakgrund av detta ärende begärde en grupp av de som hängts ut i registret möte med statsministern, tillsammans med sitt ombud från Juridikfronten. Mötet handlade om nazistisk och nationalistisk brottslighet samt de brister i rättseffektiviteten man iakttagit. Frågan om hur IT-bolagens ansvar för det material de tillhandahåller kan stramas upp eller klargöras berördes också.

Juridikfrontens företrädare påtalade också de av regeringen föreslagna ansvarsbegränsningsreglerna för yttrandefrihetsbrott. Regler som skulle innebära att nazistiska databaser med grundlagsskydd i hög grad skulle kunna undkomma straffansvar för brott som hets mot folkgrupp, olaga hot, brott mot medborgerlig frihet med mera.

Juridikfronten lyfte också behovet av regler för digital konfiskation i brottsbalken. Det behövs möjligheter att i domstol få fastställt att ett brottsligt meddelande som utgör t.ex. hets mot folkgrupp ska tas bort, menar Juridikfronten.

Regeringen informerade om de åtgärder som vidtagits mot nazistisk och högerextrem brottslighet, och delade samtidigt uppfattningen om att det i dagsläget finns brister i arbetet mot dessa brott. Brister som regeringen uttryckte att de har för avsikt att avhjälpa. Statsministern och justitieministern meddelade att de ser positivt på en fortsatt dialog med Juridikfronten och övriga i den närvarande delegationen, för att följa upp regeringens arbete och utbyta erfarenheter och förslag.

– Intrycket var att Stefan Löfven och Morgan Johansson är starkt engagerade i dessa frågor och beredda att vidta åtgärder för att förbättra polisens arbete mot brott som hets mot folkgrupp, säger Robin Enander från Juridikfronten i en kommentar till Avsnitt.

Han tillägger:

– Men vi kommer noggrant att följa upp detta och bevaka att regeringens ambitioner förverkligas.

Regeringen var inte beredd att dra tillbaka sitt förslag på ansvarsbegränsningsregler i dagsläget, men gav till känna att man skulle beakta de inkomna synpunkterna och se över möjligheterna att revidera lagstiftningen senare.

– Det är beklagligt att man lagt detta förslag utan att noggrant se över konsekvenserna. Det kommer att kraftigt försvåra arbetet mot brott i nazistiska medier, säger Robin Enander.